Søknad om skoleplass 2019/2020

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annen hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.
Skolen har i år 123 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Det er i snitt 13 elever pr klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode
rammer for opplæring.

Viktige prinsipper i Montessoripedagogikken er:

  • Det forberedte miljøet, dvs. møblering og tilgang til læremateriell
  • Aldersblandede grupper
  • Frihet og ansvar
  • Individualisering – samarbeid
  • Arbeid og konsentrasjon
  • Konkretisering – motorikk
  • Helheten – fredstanken

De som ønsker å besøke skolen er hjertelig velkommen!
Ta kontakt med rektor Karin Widegren, tlf 46 62 13 56 / 74 14 88 50.

Søknadsfrist er : 01.11.2018.

Dersom det er flere søkere enn skolestyret har vedtatt å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne.  Se under fanen «opptak til skolen» på skolens hjemmeside.

Søknadsskjema

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.