Karin Widegren
Rektor
karin.widegren@steinkjer-montessori.no

Stig Håkon Mosti
Undervisningsinspektør
Adjunkt
stig.hakon.mosti@steinkjer-montessori.no

Anne Monica Helge Overrein
Kontaktlærer på 1.-3. trinn
Montessoripedagog 3-9 år.
annemonica.helge@steinkjer-montessori.no

Trude Åsta Lilleby
Kontaktlærer på 1.-3. trinn
Adjunkt
Montessoripedagog
trude.lilleby@steinkjer-montessori.no

Marthe Lind
Kontaktlærer på 1.-3. trinn
Adjunkt
marthe.lind@steinkjer-montessori.no

Camilla Austli
Kontaktlærer på 1.-3. trinn
Montessoripedagog 6-12 år
camilla.austli@steinkjer-montessori.no

Espen Aasegg
Kontaktlærer på 4.-6. trinn
Adjunkt med tillegg
espen.aasegg@steinkjer-montessori.no

Anne L. Rodum
Kontaktlærer på 4.-6. trinn
Adjunkt
Montessoripedagog 3-9 år
anne.rodum@steinkjer-montessori.no

Yngvil Øye Brandsås
Kontaktlærer på 4.-6. trinn
Adjunkt med tillegg
Montessoripedagog
Yngvil.oye.brandsas@steinkjer-montessori.no

Stine Moen Rørvik
Kontaktlærer på 4.-6. trinn og Spes.ped koordinator
Adjunkt med tillegg
Motessoripedagog 3-9 år
stine.moen.rorvik@steinkjer-montessori.no

Håkon Grimstad Dahle
Faglærer
Adjunkt med tillegg
hakon.grimstad.dahle@steinkjer-montessori.no

Joar Susegg
Kontaktlærer på 7. og 8. trinn
Adjunkt
joar.susegg@steinkjer-montessori.no

Inger Dahle
Kontaktlærer på 7.-8. trinn
Adjunkt
ingerdahle.klocke@steinkjer-montessori.no

Caos Myrslo
Assistent på 7.-8. trinn og medarbeider på åpen skole
caos.myrslo@steinkjer-Montessori.no

Tove Helen Hagen
Kontaktlærer på 9. og 10. trinn
Adjunkt
tove.hagen@steinkjer-montessori.no

 Karl-Peder Sjømæling
Kontaktlærer på 9.-10. trinn
Adjunkt m/tillegg
karl.s@steinkjer-montessori.no

Carl Oscar Kvaløsæter
Faglærer på U-trinn
Adjunkt
Carl.k@steinkjer-montessori.no

Nann-Eva H. Størvold
Assistent på 9. – 10. trinn og Koordinator på åpen skole
nann-eva.hopstadstorvold@steinkjer-montessori.no

Kåre Johan Johansen
Faglærer
Adjunkt
kare.johan.johansen@steinkjer-montessori.no

Elisabeth Bratberg
Elevmedhjelper på småtrinn

Mona Finstad Rømuld
Assistent på 4. – 6. og medarbeider på åpen skole
mona.finstad@steinkjer-montessori.no

Sandra Dyrstad Fjellhaug
Assistent og medarbeider på åpen skole
Barne-og ungdomsarbeider
sandra.dyrstad@steinkjer-montessori.no

Ingunn Eggen
Kontor og regnskapsansvarlig
Siviløkonom
ingunn.eggen@steinkjer-montessori.no

Devie R. Myrslo
Kjøkkenleder og renholder

Ewelina Bosek
Kjøkkenassistent, renholder i skolen og barnehagen