Søknadsfrist for å søke barnehageplass for barnehageåret 16/17 er 10. mars 2016.

Alle søknader gjøres elektronisk via Steinkjer kommune.

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1672&ouref=1702