Kategorier
Skole

Søknad om skoleplass høst 2016

Søknadsfrist 1. oktober 2015.

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag. Stor teaterforestilling annet hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Skolen har tilbud til elever fra 1. til 10. trinn. Høsten 2016 skal vi være 113 elever etter inntak. Det er omtrent 11 elever per klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser. Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for læring.

Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. privatskoleloven § 3-1 andre ledd. Slik prioritet gis for

  1. Barn fra Steinkjer Montessoribarnehage
  2. Barn som har søsken på skolen. Det presiseres at søker ikke dermed er garantert plass.
  3. Barn av ansatte ved Steinkjer Montessori.
  4. Barn som har gått i andre Montessoribarnehager og / eller Montessoriskoler.
  5. Barn av foreldre som på søknadstidspunktet, var medlem i Steinkjer Montessoriforening
  6. Barn av foreldre med medlemskap i andre Montessoriforeninger
  7. Andre søkere som søker innen fristen.

Skolepenger: kr 1900 per måned. 50 % Søskenmoderasjon fra og med barn nr. to.

Interessert?

Ta kontakt med rektor Eva Otervik på tlf. 74 14 88 50.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *