God Påske!

Steinkjer Montessoriskole ønsker alle sammen ei Riktig God og solfylt Påske!

Påskekyllingene på bildet er laget av elever på småtrinnet 🙂

 

Søknad om skoleplass 2019/2020

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annen hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.
Skolen har i år 123 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Det er i snitt 13 elever pr klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser.

Elever ved Montessoriskoler lærer det samme som i en vanlig grunnskole, men måten elevene lærer på er litt annerledes.
Blant annet bruker vi mye konkretiseringsmateriell, og elevene jobber mer selvstendig. Vi har lite klasseromsundervisning i tradisjonell forstand,
og elevene har mulighet til bevegelse. En Montessorilærer tilrettelegger for og veileder elevene. De fleste lærerne hos oss har i tillegg til lærerutdanning,
videreutdanning i Montessoripedagogikk.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Kontaktlæreren har ansvar for 10-12 elever hver, slik at alle elever blir ivaretatt.
Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for opplæring.

På skolens hjemmesiden ligger en beskrivelse av de prinsippene som Montessoripedagogikken er basert på.

Steinkjer Montessoriskole kan ellers tilby:

 • Skolelunsj hver dag, varm mat en dag i uken
 • Leirskole i løpet av 5. – 7. trinn
 • Studietur i inn og utland for ungdomstrinn
 • Leksehjelp for 1. – 6. trinn i skoletiden
 • Elevene har rett til skoleskyss etter gjeldende regler
 • Åpen skole fra kl 07.30 – 08.30 og kl 14.30 – 16.30 hver dag
 • Åpen skole er inkludert i foreldrebetalingen.

Skolepenger er kr 2150,- pr mnd i 10 måneder (2018 sats). Det gis 50% søskenmoderasjon.

Er du nysgjerrig?
Ta kontakt med rektor Karin Widegren, tlf 46 62 13 56 / 74 14 88 50.

Søknadsfrist er : 01.11.2018.

Dersom det er flere søkere enn skolestyret har vedtatt å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne.  Se under fanen «opptak til skolen» på skolens hjemmeside.

Søknadsskjema

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.

Olsenbanden Jr. på Cirkus


Steinkjer Montessoriskole satser stort på skoleforestilling. I år presenterer elevene Olsenbanden Jr. på Cirkus!

Forestillingen har premiere mandag 19. mars kl 19.00, på Dampsaga Kulturhus.

Med påfølgende forestillinger den 20. og 21. mars.

Kom og se mer enn hundre barn og unge i aksjon på scenen. Her blir det både teater, musikk, dans og sirkus!

Alt  i en klassisk og morsom historie om Egon, Benny og Kjell.

Billetter kan kjøpes på Dampsaga Kulturhus og på deres nettsider:

http://dampsaga.no/program-og-billetter/?t=olsenbanden-jr-pa-cirkus&s=j8qhi2

Løp og kjøp! Dette blir både helmaks og genialt!

 

Skolestart onsdag 16. august

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår, onsdag 16.august klokken 08:30.

Vi møtes ved scenen for høytidlig åpning av skoleåret.

Vel møtt!

Ledig stilling som lærling

Vi ønsker å gi ungdom muligheten til å ta utdanning innen barne- og ungdomsfaget, og tilbyr lærlingeplass fra skoleåret 2017/2018.

Steinkjer Montessoriskole har fra høsten 2017 ca. 125 elever fra 6 – 16 år og ca. 23 ansatte fordelt på ca. 20 årsverk.

Vi søker en lærling med glimt i øyet, en positiv arbeidsom person som liker å gi det lille ekstra. Arbeidsoppgavene er varierte, ingen dag er lik. Vi kan love mange spennende dager med mye variasjon. Vi er aktive sammen med barna både inne i klasserommene og ute på utflukter. Arbeidstid er 07.30 til 15.30 eller 08.00 – 16.00 Du må være selvstendig, utadvendt og ikke redd for å ta en utfordring på strak arm. Vi har det gøy på jobb og søker en til på laget vårt.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.
 • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i det enkelte barnet.
 • Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid.
 • Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
 • Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell.

 Kvalifikasjoner

 • VG1 Helse- og oppvekstfag.
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag eller tilsvarende.
 • Søkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktning.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig på montessoripedagogikk
 • Engasjert, motivert og interessert i faget
 • Samarbeidsevne
 • Lite fravær
 • God fysisk og psykisk helse
 • Egnethet for yrket
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere
 • Deltakelse i personalmøter og teammøter
 • Spennende utfordringer og interessante oppgaver
 • Systematisk oppfølging i læretida
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Kontaktinfo: Rektor Karin Widegren 466 21 356

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Krav om politiattest

Skriftlig søknad med vedlegg sendes: Steinkjer Montessoriskole Seilmakergata 3 7725 Steinkjer eller til epost: karin.widegren@steinkjer-montessori.no

Søknadsfrist 4. august.

Skoletur til Krakow

Elevene ved Steinkjer Montessoriskole, får en skoletur til Krakow i løpet av ungdomstrinnet. Turen arrangeres hvert andre år.

I år ble det tur igjen. I vår reiste 14 elever fra 9. og 10. trinn, sammen med to lærere og noen foreldre, på en 5-dagers tur til Krakow.

Turen har gitt dem sterke inntrykk og store opplevelser, med bl.a besøk i Auschwitz-Birkenau og saltgruvene.

Så har elevene lært seg om Krakow by sin historie. Elevene fikk selv prøve seg som turistguider. To og to har de presentert litt om Krakows historie på en byvandring.

Det har også vært tid til besøk på sjokoladefabrikk og Hard-Rock Cafe.

 

         

 

 

Ny rektor

Steinkjer Montessoriskole ønsker Karin Widegren velkommen som ny rektor!

Karin kommer fra jobben som rådgiver for oppvekst og samfunn i Verran kommune

Hun er utdannet allmennlærer og har tatt tilleggsutdanning på flere områder. Hun har flere års erfaring som lærer og også rektor i Verran kommune.

Karin Widegren vil ha sin første arbeidsdag på Steinkjer Montessoriskole den 2. mai. Vi ser fram til å ta imot henne.

Kveldskurs om Montessoripedagogikk

Montessoripedagogikk

– En vinnerformel for mitt barn?

Montessoriforeningen i samarbeid med barnehagen, inviterer til kurs om montessoripedagogikk i barnehage og skole.

Sted: Steinkjer Montessoriskole
Tid: Torsdag 2. februar,  kl 19 – 21.

Kursholder er Madelena Ulrich (www.montessorisenteret.no)

Kurset er gratis for medlemmer i Steinkjer Montessoriforening. Ikke-medlemmer: kr 200,-

Påmelding til: Camilla.austli@steinkjer-montessori.no

Velkommen!

 

Skoleplass fra høsten 2017

Søknad om skoleplass for skoleåret 2017/2018

Steinkjer Montessoriskole tilbyr en pedagogikk som er basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling. Montessoripedagogikken er svært utbredt og er i dag verdens største pedagogiske retning.

Viktige prinsipper i Montessoripedagogikken er:

 • Det forberedte miljøet, dvs. møblering og tilgang til læremateriell
 • Frihet og ansvar
 • Individualisering – samarbeid
 • Arbeid og konsentrasjon
 • Konkretisering – motorikk
 • Helheten – fredstanken

Steinkjer Montessoriskole har 112 elever fra 1. – 10. trinn i inneværende skoleår.

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2017/2018 er 1. oktober 2016.

Bruk vedlagt søknadsskjema:

SØKNADSSKJEMA STEINKJER MONTESSORISKOLE

Glimt fra Mobsters

Alle elevene ved Steinkjer Montessoriskole har vært delaktige når skolen har satt opp forestillingen «Mobsters». De har brukt hele høsten og våren til å øve og forberede seg.
Elevene entret scenen på Dampsaga Kulturhus, 3 dager på rad, og spilte for fullsatt sal. Publikum var veldig fornøyde og ga dem trampeklapp hver kveld. Her presenteres noen glimt fra forestillingen: