Barnehagens styre

Styreleder: Rune Susegg
Nestleder: Lillian Ertsås Perez
Styremedlem: Erland Kjesbu
Styremedlem, ansattes representant: Lene Hoseth Svendsen
Styremedlem, foreldrenes representant: Linn Mari Thidemann
Sekretær: Trude Lien

FAU
Linn Mari Thidemann, leder
Gunhild Landsem

Hanne Høgholen Kvaal
Linda Engvold
Katrine Storli