Tilkallingsvikar

Vi søker tilkallingsvikar som er pedagog

Steinkjer Montessoriskole er en privat grunnskole fra 1. – 10. trinn. Pedagogikken er basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling. Skolen ligger sentralt i Steinkjer og er samlokalisert med Steinkjer Montessoribarnehage.  

Skolen kan ha inntil 130 elever og har for tiden 31 ansatte og 113 elever. 

Skolen forsøker å fremme et miljø blant elever og ansatte, som preges av: 

Et tilrettelagt og trygt læringsmiljø, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene; inkludering; arbeidslyst; målrettet lek og læring; frihet under ansvar. 

Søknadsfrist: Fortløpende 

Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer. 

Vi søker etter: 

  • Tilkallingsvikar pedagog 

Nødvendige kvalifikasjoner: 

  • Lærerutdanning 

Vi kan tilby: 

  • Lønn og arbeidsforhold etter tariff 
  • Et positivt arbeidsmiljø med hverdagskrydder året rundt 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.  

For mer informasjon: Ta kontakt med rektor Tone Solhaug Hagen  Tlf 74 14 88 50 / 466 21 356.