Søknad om skoleplass 2022-2023

Søknadsfrist er 01.01.2022

Klikk her for å søke skoleplass!

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.
Skolen har i år 112 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Elevene går i aldersblandede klasser. Skolen tilbyr SFO morgen og ettermiddag.

Elever ved Montessoriskoler lærer det samme som i en vanlig grunnskole, men måten elevene lærer på er litt annerledes.
Blant annet bruker vi mye konkretiseringsmateriell, og elevene jobber mer selvstendig. Vi har lite klasseromsundervisning i tradisjonell forstand,
og elevene har mulighet til bevegelse. En Montessorilærer tilrettelegger for og veileder elevene. De fleste lærerne hos oss har i tillegg til lærerutdanning, videreutdanning i Montessoripedagogikk.

Kontaktlæreren har ansvar for mellom 10 og 15 elever hver, slik at alle elever blir godt ivaretatt.
Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for opplæring.

På skolens hjemmesiden ligger en beskrivelse av de prinsippene som Montessoripedagogikken er basert på.

Steinkjer Montessoriskole kan ellers tilby:

  • Skolelunsj hver dag, varm mat en dag i uken
  • Leirskole i løpet av 5. – 7. trinn
  • Studietur i inn og utland for ungdomstrinn
  • Elevene har rett til skoleskyss etter gjeldende regler
  • SFO fra kl 07.15 – 08.30 og kl 14.30 – 16.30 hver dag

Elevbetaling:
Skolen har følgende satser for elevbetaling:

1. – 3. trinn:   kr 1 000,- pr mnd.
4. – 7. trinn:   kr 1 500,- pr mnd.
8. – 10. trinn: kr 1 850,- pr mnd.

Det gis søskenrabatt på skolepenger: 30% rabatt for barn nr 2 og 50% for barn nr 3.

Kostpenger:
1. – 3. trinn:   kr 200,-  pr mnd
4. -10. trinn:  kr 300,- pr mnd

Er du nysgjerrig?

Ta kontakt med rektor Tone Solhaug Hagen tlf 466 21 356 / 74 14 88 50.

Søknad om skoleplass kan gjøres via vårt digitale søknadsskjema. Se øverst på siden.
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.