Ledig skoleplass 2018/2019

Vi har fortsatt ledig skoleplass på 1. og 2. trinn.

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annet hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.

Skolen har i år 125 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Det er i snitt 13 elever per klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser. Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for læring.

Viktige prinsipper i Montessoripedagogikken er:

  • Det forberedte miljøet, dvs. møblering og tilgang til læremateriell
  • Aldersblandede grupper
  • Frihet og ansvar
  • Individualisering – samarbeid
  • Arbeid og konsentrasjon
  • Konkretisering – motorikk
  • Helheten – fredstanken

De som ønsker å besøke skolen er hjertelig velkommen!

Ta kontakt med rektor Karin Widegren, tlf 46 62 13 56 / 74 14 88 50.

SØKNADSSKJEMA

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.