Søknad om skoleplass 2018/2019

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annet hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.

Skolen har i år 125 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Det er i snitt 13 elever per klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser. Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for læring.

Viktige prinsipper i Montessoripedagogikken er:

  • Det forberedte miljøet, dvs. møblering og tilgang til læremateriell
  • Aldersblandede grupper
  • Frihet og ansvar
  • Individualisering – samarbeid
  • Arbeid og konsentrasjon
  • Konkretisering – motorikk
  • Helheten – fredstanken

De som ønsker å besøke skolen er hjertelig velkommen!

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2018/2019 er 15. oktober 2017.

Skolen har inntak 1 gang i året, altså til nytt skoleår. Det er mulig å søke etter søknadsfristen.
Søkere blir da satt på en evt. venteliste fortløpende etter som søknadene kommer inn.

Kriterier for å få plass er beskrevet i skolens inntaksreglement: Opptak i skolen

SØKNADSSKJEMA

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.