Skoleruten 2017-2018

 

Åpningstider

Steinkjer Montessoriskole er åpen fra 07:30 til 16:30 på alle hverdager. Før og etter vanlig skoletid er det tilbud om «Åpen skole». Skolen og Åpen skole følger skoleruten.

 

Skoleskyss

Elever i 2. – 10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen to kilometer.

 

Helsesøster

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Helsesøster samarbeider med hjem, skole, lege, kommunepsykolog, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjeneste og øvrig hjelpeapparat.

Alle elever på alle klassetrinn kan få oppfølging ved behov. Vaksinering vil foregå på skolen. Helsesøster gir beskjed i forkant.

 

Helsesøster har fast kontortid på skolen: 

Barnetrinn: Tirsdag 8 – 11 – Bente Vekseth, Tlf / mail: 74 16 90 12 / bente.Margrethe.vekseth@Steinkjer.kommune.no

Ungdomstrinn: Torsdag kl 9 – 12 – Ingrid Mollan, Tlf/mail: 48 89 70 97 / Ingrid.mollan@Steinkjer.kommune.no

Elever og foreldre/foresatte og lærere kan ta kontakt uten avtale.

 

Nettsted om mobbing

Utdanningsdirektoratet har laget et nytt nettsted om mobbing. På nettstedet http://www.nullmobbing.no, finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing,

og rettigheter i forbindelse med det.