Skoleruten 2017-2018

 

Åpningstider

Steinkjer Montessoriskole er åpen fra 07:30 til 16:30 på alle hverdager. Før og etter vanlig skoletid er det tilbud om «Åpen skole». Skolen og Åpen skole følger skoleruten.

 

Skoleskyss

Elever i 2. – 10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen to kilometer.

 

Helsesøster

Helsesøster Bente Vekseth er på skolen:

mandager kl 09.00 – 11.00

Du kan ta kontakt for samtale, evt at foreldre/lærere avtaler på forhånd.

Vaksinering vil foregå på skolen. Helsesøster gir beskjed i forkant.

Helsesøster

Tlf 74 16 90 00

E-mail: E-mail: bente.Margrethe.vekseth@Steinkjer.kommune.no

 

Nytt nettsted om mobbing

Utdanningsdirektoratet har laget et nytt nettsted om mobbing. På nettstedet http://www.nullmobbing.no, finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing,

og rettigheter i forbindelse med det.