Telefon: 74 14 88 50.

Telefon rektor: 46 62 13 53

Telefon kontor: 45 86 22 56

Telefon inspektør: 91 18 39 59

Telefon Åpen skole: 41 31 11 27

Adresse:
Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer
E-post: skolepost@steinkjer-montessori.no
Organisasjonsnummer: 886 879 822