Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut samarbeidet mellom skole og hjem.
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg.
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn.
  4. FAU kan ta opp saker i skolestyret eller få oversendt derfra.

Leder av FAU møter i skolestyret med møte- og talerett.

I skoleåret 2021-2022 består FAU av følgende medlemmer:

Leder:  Morten Resve

 1. Trinn: Håvard Bartnes
 2. Trinn: Steinar Hammervold
 3. Trinn:  Bjørnar Hovd
 4. Trinn:  Mari Sande
 5. Trinn:  Tone Sund
 6. Trinn:  Morten Resve
 7. Trinn:  Alina Codruta Pasculescu
 8. Trinn:  Jeanett Selliseth
 9. Trinn:  Lillian Wåde Nordstrøm
 10. Trinn:  Arnvid Torbjørnsen