Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut sambandet mellom skole og det enkelte hjem
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn
  4. FAU kan ta opp saker i, eller få oversendt saker fra Styret.

FAU velger 1 representant som har møte og talerett i styret.

FAU for skoleåret 2016/2017 består av:

 1. klasse: Geir Folstad
 2. klasse: Christine Agdestein
 3. klasse: Lise Marit Hansen
 4. klasse: Gunnhild Hammer
 5. klasse: Lene Solem Mosti
 6. klasse: Helle G. Nordvik
 7. klasse: Bodil Landstad
 8. klasse: Arild Busch
 9. klasse: Morten Resve
 10. klasse: Roar Svendsen