Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut sambandet mellom skole og det enkelte hjem
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn
  4. FAU kan ta opp saker i, eller få oversendt saker fra Styret.

FAU velger 1 representant som har møte og talerett i styret.

FAU skoleåret 2018/2019:

 1. Trinn:  Roy Hjalmar Einvik
 2. Trinn:  Gøril Rødsandhaug
 3. Trinn:  Ellen Gravbrøt Belbo
 4. Trinn:  Tore Vikan
 5. Trinn:  Lise Marit Hansen
 6. Trinn:  Helga Sigurdardottir
 7. Trinn:  Lisbet Krogstad
 8. Trinn: Mali Ødegård Sørli
 9. Trinn: Ingunn Eggen
 10. Trinn: Anne Bårdvik