Fau

Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut samarbeidet mellom skole og hjem.
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg.
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn.
  4. FAU kan ta opp saker i skolestyret eller få oversendt derfra.

Leder av FAU møter i skolestyret med møte- og talerett.

I skoleåret 2022-2023 består FAU av følgende medlemmer:

Leder:  Morten Resve

 1. Trinn: Gunhild Landsem
 2. Trinn: Mari Haakenstad Sørensen
 3. Trinn: Steinar Hammervold
 4. Trinn:  Bjørnar Hovd
 5. Trinn:  Otto Gregersen
 6. Trinn:  Gøril Røsandhaug
 7. Trinn:  Morten Resve
 8. Trinn:  Alina Codruta Pasculescu
 9. Trinn:  Jeanett Selliseth
 10. Trinn:  Anne Brekken