Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut sambandet mellom skole og det enkelte hjem
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn
  4. FAU kan ta opp saker i, eller få oversendt saker fra Styret.

FAU velger 1 representant som har møte og talerett i styret.

FAU skoleåret 2017/2018:

 1. Trinn: Lene Mosti
 2. Trinn: Jan Karlsen
 3. Trinn: Tore Vikan
 4. Trinn: Lise Marit Hansen
 5. Trinn: Helga Sigurdardottir
 6. Trinn: Mona Helge
 7. Trinn: Malin Ødegård Sørli
 8. Trinn: Jan Erik Frisli
 9. Trinn: Carine Iren Karlsen
 10. Trinn: Morten Resve

Leder : Morten Resve