Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut sambandet mellom skole og det enkelte hjem
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn
  4. FAU kan ta opp saker i, eller få oversendt saker fra Styret.

FAU velger 1 representant som har møte og talerett i styret.

FAU skoleåret 2020/2021:

 1. Trinn:  Frode Kristian Todal Wang
 2. Trinn:  Bjørnar Hovd
 3. Trinn:  Stine Moen Rørvik
 4. Trinn:  Linda Nyvoll Antonsen
 5. Trinn:  Morten Resve
 6. Trinn:  Alina Codruta Pasculescu
 7. Trinn:  Jeanett Selliseth
 8. Trinn: Anne Beate Leivann
 9. Trinn: Ola Nordtug
 10. Trinn: Bjørn Harald Nordlie