Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er medlemmer i skolens foreldreråd (FAU).

Steinkjer Montessoriskoles foreldreråd skal arbeide for å

  1. Bygge ut sambandet mellom skole og det enkelte hjem
  2. Legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg
  3. Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn
  4. FAU kan ta opp saker i, eller få oversendt saker fra Styret.

FAU velger 1 representant som har møte og talerett i styret.

FAU skoleåret 2019/2020:

 1. Trinn:  Rebecka Johnsen
 2. Trinn:  Roy Hjalmar Einvik
 3. Trinn:  Kine Myrseth Vikshåland
 4. Trinn:  Pål Inge Johansen
 5. Trinn:  Nina Isabell Sjøli
 6. Trinn:  Kine Merete Aastrøm
 7. Trinn:  Anne Beate Leivann
 8. Trinn: Lisbeth Krogstad
 9. Trinn: Lillian Ertsås Perez
 10. Trinn: Lise Marit Hansen