Karin Widegren
Rektor
karin.widegren@steinkjer-montessori.no

Stig Håkon Mosti
Undervisningsinspektør
Adjunkt
stig.hakon.mosti@steinkjer-montessori.no

Anne Monica Helge Overrein
Kontaktlærer 1.trinn
Montessoripedagog 3-9 år.
annemonica.helge@steinkjer-montessori.no

Trude Åsta Lilleby
Kontaktlærer 2. og 3. trinn
Adjunkt
Montessoripedagog
trude.lilleby@steinkjer-montessori.no

Marthe Lind
Kontaktlærer 2. og 3. trinn
Adjunkt
marthe.lind@steinkjer-montessori.no

Espen Aasegg
Kontaktlærer på 4.-6 trinn
Adjunkt med tillegg
espen.aasegg@steinkjer-montessori.no

Anne L. Rodum
Kontaktlærer på 4.-6. trinn
Adjunkt
Montessoripedagog 3-9 år
anne.rodum@steinkjer-montessori.no

Yngvil Øye Brandsås
Kontaktlærer på 4.-6. trinn
Adjunkt med tillegg
Montessoripedagog
Yngvil.oye.brandsas@steinkjer-montessori.no

Joar Susegg
Kontaktlærer på 7. og 8. trinn
Adjunkt
joar.susegg@steinkjer-montessori.no

Tove Helen Hagen
Kontaktlærer på 9. og 10. trinn
Adjunkt
tove.hagen@steinkjer-montessori.no

Stine Moen Rørvik
Faglærer og spes.ped-lærer på mellom-trinn
Adjunkt med tillegg
Motessoripedagog 3-9 år
stine.moen.rorvik@steinkjer-montessori.no

Camilla Austli
Koordinator for åpen skole, lærer og assistent på små-trinn
Montessoripedagog 6-12 år
camilla.austli@steinkjer-montessori.no

Kåre Johan Johansen
Assistent, lærer og medarbeider på åpen skole
Barne-og ungdomsarbeider
kare.johan.johansen@steinkjer-montessori.no

Elisabeth Bratberg
Elevmedhjelper på små-trinn

Nann-Eva H. Størvold
Assistent, medarbeider på åpen skole og trivselsleder
nann-eva.hopstadstorvold@steinkjer-montessori.no

Mona Finstad Rømuld
Assistent, medarbeider på åpen skole og trivselsleder
mona.finstad@steinkjer-montessori.no

Tone  Solhaug Hagen
Faglærer på u-trinn og spes.ped koordinator
Adjunkt
tone.solhaug.hagen@steinkjer-montessori.no

Inger Dahle
Spes.ped lærer på U-trinn og kunst & håndverk
ingerdahle.klocke@steinkjer-montessori.no

Håkon Grimstad Dahle
Faglærer på U-trinn, kunst & håndverk og svømmelærer
Adjunkt med tillegg
hakon.grimstad.dahle@steinkjer-montessori.no

Ingunn Eggen
Kontor og regnskapsansvarlig
Siviløkonom
ingunn.eggen@steinkjer-montessori.no

Devie R. Myrslo
Kjøkkenleder og renholder

Ewelina Bosek
Kjøkkenhjelp, renholder i skolen og barnehagen