Steinkjer Montessoriskole ble etablert i 2004 og er samlokalisert med Steinkjer Montessoribarnehage, sentralt i Steinkjer.

Barnehage og skole har et tett samarbeid, med tanke på at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig

Skolen har i år 112 elever på 1. – 10 trinn, med et snitt på 12 elever pr trinn. Elevene går i aldersblandede grupper, med følgende fordeling:

Småtrinn: 1. – 3. trinn
Mellomtrinn: 4. – 6. trinn
Ungdomstrinn: 7. – 8. trinn og 9. – 10. trinn.

Skolen har tilbud om SFO. For informasjon, se lenger ned på siden.

 

Klikk her for å søke skoleplass!

 

Et pedagogisk alternativ

På Steinkjer Montessoriskole får elevene oppleve en pedagogikk som er basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling. Montessoripedagogikken har en internasjonal orientering og er anerkjent verden over.

Montessoripedagogikken har som mål at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo og kunne vokse ut fra egne forutsetninger. Et av prinsippene for personalet er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv, ved å legge vekt på utvikling av selvstendighet, selvkontroll, selvtillit og konsentrasjon. Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap, slik at de beholder entusiasmen til det å lære.

«Å hjelpe livet til å utvikle seg selv. Dette er den grunnleggende oppgaven til en oppdrager»

(Maria Montessori)

                                                 Nora 6 år

Skolen følger Opplæringsloven, Friskoleloven, alle nasjonale kartleggingsprøver, læreplanmål og andre nasjonale minstestandarder.

Arbeidsdagen

Arbeidsdagen er delt i to arbeidsøkter. Formiddagsøkta er fra kl 08.30 til kl 11.30. Elevene spiser lunsj kl 11.30. Etter lunsj har elevene pause fram til kl 13.00. Pausen benyttes til spaserturer og aktiv lek. Siste arbeidsøkt er fra kl 13.00 til kl 14.30 (mandag og onsdag til kl 13.50). Denne benyttes gjerne til praktisk aktivitet som forming, kroppsøving, musikk og ulike prosjekter.

Skolelunsj og frukt

Elevene får lunsj og frukt hver dag. Frukten serveres midt under første arbeidsøkt kl 10.00. Elevene tilbereder, serverer og rydder selv. En kjøkkenassistent er tilstede og følger opp. Lunsjen består av brød, pålegg og drikke. Minst en dag i uken serveres et varmt måltid. 

Teateroppsetning

Alle elever fra 1. – 10. trinn, deltar i en felles stor teaterforestilling hvert andre skoleår. Forberedelser til oppsetningen legges inn i fagplanene musikk, språk, kunst og håndverk, mat og helse og matematikk. Elevene deles inn i grupper som har ansvar for skuespillerkunst, musikk, lyd og lys, kulisser, kostymer, økonomi og markedsføring. Oppsetningen har som mål å styrke motivasjonen for skolearbeid, gi en følelse av fellesskap og mestring. 

Nærområdet/Ekskursjoner

Det er en prioritering å ta med barna ut på ekskursjoner og opplevelser, noe som gjør læring både spennende og variert. Skolen har nær beliggenhet til kulturhus, bibliotek og sentrum. I tillegg vil nærheten til fjorden, småbåthavna, Egge museum og historiske områder som Eggevammen, tilføre skolen viktige kvaliteter. I løpet av ungdomstrinnet får elevene en reise til Krakow, gjennom Aktive Fredsreiser.  Se for øvrig egen ekskursjonsplan for de ulike trinnene: Ekskursjonsplan for Steinkjer Montessoriskole

Elevbetaling

1. – 3. trinn:   kr 1 000,- pr mnd.
4. – 7. trinn:   kr 1 500,- pr mnd.
8. – 10. trinn: kr 1 850,- pr mnd.

Kostpenger:
1. – 3. trinn:   kr 200,-  pr mnd
4. -10. trinn:  kr 300,- pr mnd

Kostpenger inkluderer brødmat hver dag, og varm-mat 1 dag i uken.

Søskenrabatt:
30% søskenrabatt på skoleplass, gis til barn nr 2
50% søskenrabatt på skoleplass, gis f.o.m barn nr 3

Det betales skolepenger i 10 måneder pr skoleår.

SFO

SFO har følgende åpningstider:
Morgen: 07.15 – 08.30
Ettermiddag: 13.50 – 16.30 (mandag og onsdag)
Ettermiddag: 14.30 – 16.30 (tirsdag, torsdag og fredag)

Det kan velges mellom følgende tilbud:
• SFO Morgen (eleven spiser frokost hjemme, eller har med matpakke)
• SFO Ettermiddags (dette inkluderer måltid)
• SFO fulltid: Morgen og ettermiddag (dette inkluderer måltid)
• Skolen tilbyr mulighet for dagkjøp av SFO-plass. 

Priser SFO:
SFO Morgen                   kr    200,- pr mnd.
SFO Ettermiddag          kr 1 700,- pr mnd
SFO Fulltid                     kr 1 900,- pr mnd
SFO Deltid (10 dager)  kr     950,- pr mnd

SFO Dagpris                kr 200

Følgende vedtekter gjelder for SFO:

2.1.1 Vedtekter for SFO