Steinkjer Montessoriskole ble etablert i 2004 og er samlokalisert med Steinkjer Montessoribarnehage, sentralt i Steinkjer.

Barnehage og skole har et tett samarbeid, med tanke på at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig

Skolen har i år 125 elever på 1. – 10 trinn, med et snitt på 13 elever pr trinn. Elevene går i aldersblandede grupper, med følgende fordeling:

Småtrinn: 1. – 3. trinn

Mellomtrinn: 4. – 6. trinn

Ungdomstrinn: 7. – 8. trinn og 9. – 10. trinn.

Et pedagogisk alternativ

På Steinkjer Montessoriskole får elevene oppleve en pedagogikk som er basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling. Montessoripedagogikken har en internasjonal orientering og er anerkjent verden over.

Montessoripedagogikken har som mål at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo og kunne vokse ut fra egne forutsetninger. Et av prinsippene for personalet er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv, ved å legge vekt på utvikling av selvstendighet, selvkontroll, selvtillit og konsentrasjon. Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap, slik at de beholder entusiasmen til det å lære.

«Å hjelpe livet til å utvikle seg selv. Dette er den grunnleggende oppgaven til en oppdrager»

(Maria Montessori)

                                                 Nora 6 år

Viktige prinsipper i Montessoripedagogikken er:

  • Aldersblandede grupper
  • Eleven har glede av å lære i eget tempo.
  • Læring er aktivitet og tar utgangspunkt i hva elevene er interessert i til enhver tid.
  • Frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidsøkter.
  • Det forberedte miljø; møblering og tilgang til læremateriell
  • Materiellet som stimulerer sansene, og er basert på hjernens mest effektive måte å
    tilegne seg kunnskap på.
  • Lærerens rolle som tilrettelegger, observatør og veileder.
  • Læring foregår i et samspill med det liv som barnet lever utenfor skoletid.

Skolen følger Opplæringsloven, Friskoleloven, alle nasjonale kartleggingsprøver, læreplanmål og andre nasjonale minstestandarder.

Arbeidsdagen

Arbeidsdagen er delt i to arbeidsøkter. Formiddagsøkta er fra kl 08.30 til kl 11.30. Elevene spiser lunsj kl 11.30. Etter lunsj har elevene pause fram til kl 13.00. Pausen benyttes til spaserturer og aktiv lek. Siste arbeidsøkt er fra kl 13.00 til kl 14.30. Denne benyttes gjerne til praktisk aktivitet som forming, kroppsøving, musikk og ulike prosjekter.

Skolelunsj og frukt

Elevene får lunsj og frukt hver dag. Frukten serveres midt under første arbeidsøkt kl 10.00. Elevene tilbereder, serverer og rydder selv. En kjøkkenassistent er tilstede og følger opp. Lunsjen består av brød, pålegg og drikke. Minst en dag i uken serveres et varmt måltid. Elevene på ungdomstrinnet får også tilbud om frokost, mens elevene på barnetrinnet får tilbud om et måltid ved overgangen til Åpen skole.

Teateroppsetning

Alle elever fra 1. – 10. trinn, deltar i en felles stor teaterforestilling hvert andre skoleår. Forberedelser til oppsetningen legges inn i fagplanene musikk, språk, kunst og håndverk, mat og helse og mattematikk. Elevene deles inn i grupper som har ansvar for skuespillerkunst, musikk, lyd og lys, kulisser, kostymer, økonomi og markedsføring. Oppsetningen har som mål å styrke motivasjonen for skolearbeid, gi en følelse av fellesskap og mestring. I mars 2020 setter skolen opp forestillingen Snehvit og de syv hiphopdverger. Det er en moderne utgave av den kjente og kjære Disney-klassikeren om Snehvit.

Alexandra 12 år

Nærområdet/Ekskursjoner

Det er en prioritering å ta med barna ut på ekskursjoner og opplevelser, noe som gjør læring både spennende og variert. Skolen har nær beliggenhet til kulturhus, bibliotek og sentrum. I tillegg vil nærheten til fjorden, småbåthavna, Egge museum og historiske områder som Egge-vammen, tilføre skolen viktige kvaliteter. I løpet av ungdomstrinnet får elevene en reise til Krakow, gjennom Aktive Fredsreiser.  Se for øvrig egen ekskursjonsplan for de ulike trinnene: Ekskursjonsplan for Steinkjer Montessoriskole

Åpningstider

Steinkjer Montessoriskole er åpen fra 07:30 til 16:30 på alle hverdager. Før og etter vanlig skoletid er det tilbud om «Åpen skole». Skolen og Åpen skole følger skoleruten.

Skolepenger

Skolepengene er kr 2150,- pr måned i 10 måneder pr år. Dette inkluderer Åpen skole (SFO) og lunsj. Det gis 50% søskenrabatt pr søsken.