Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGEN FRA 1. MAI 2015

Det skal etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager betales maksimalt 6 prosent av husholdningens person- og kapitalinntekt for barnehageplass. Hvis barnets husholdning har en samlet person- og kapitalinntekt lavere enn 473.000,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling.

GRATIS KJERNETID I BARNEHAGEN FOR 4- OG 5-ÅRINGENE

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage.

Les mer på Steinkjer Kommune sine nettsider