Ledig stilling

Lærer i 100% stilling, vikariat. Med mulighet til forlengelse.

Steinkjer Montessoriskole er en privat grunnskole fra 1. – 10. trinn. Pedagogikken er basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling. Skolen ligger sentralt i Steinkjer og er samlokalisert med Steinkjer Montessoribarnehage.

Skolen kan ha inntil 130 elever og har for tiden 27 ansatte og 120 elever.

Skolen forsøker å fremme et miljø blant elever og ansatte, som preges av:
Et tilrettelagt og trygt læringsmiljø, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene; inkludering; arbeidslyst; målrettet lek og læring; frihet under ansvar.

Søknadsfrist: 15. juni 2020

Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer

Søknaden kan også sendes på mail til: Skolepost@steinkjer-montessori.no

Vi søker etter:

Lærer i 100% stilling, vikariat

Vikariatets varighet er fra 01.08.20 – 31.12.20. Med muligheter for forlengelse. 

Nødvendige kvalifikasjoner: 

  • Tysk for undervisning på ungdomstrinn 

Ønskede kvalifikasjoner: 

  • Allmennlærer med kombinasjonen norsk og engelsk.  
  • Utdanning i Montessoripedagogikk, eller kjennskap til undervisningsprinsipper som bygger på Montessoripedagogikk. 
  • Spesialpedagogisk utdanning/erfaring 
  • Evner å jobbe relasjonelt opp imot elever og kollegaer.  
  • Erfaring med ungdoms-trinn 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi kan tilby: 

  • Lønn og arbeidsforhold etter tariff 
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
  • Et positivt arbeidsmiljø med hverdagskrydder året rundt 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.  

For mer informasjon:
Ta kontakt med rektor Tone Solhaug Hagen 74 14 88 50