Ledig stilling

Vi søker etter lærer i 50% stilling, vikariat. Snarlig tiltredelse t.o.m 31.07.20. Med muligheter til forlengelse.

Steinkjer Montessoriskole er en privat grunnskole fra 1. – 10. trinn. Pedagogikken er basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling. Skolen ligger sentralt i Steinkjer og er samlokalisert med Steinkjer Montessoribarnehage.

Skolen kan ha inntil 130 elever og har for tiden 27 ansatte og 120 elever.

Skolen forsøker å fremme et miljø blant elever og ansatte, som preges av:

Et tilrettelagt og trygt læringsmiljø, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene; inkludering; arbeidslyst; målrettet lek og læring; frihet under ansvar.

Søknadsfrist: 15. mars 2020


Nødvendige kvalifikasjoner:

  • Tysk for undervisning på ungdomstrinn

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Allmennlærer med kombinasjonen norsk og kunst og håndverk.
  • Utdanning i Montessoripedagogikk, eller kjennskap til undervisningsprinsipper som bygger på Montessoripedagogikk.
  • Spesialpedagogisk utdanning/erfaring
  • Evner jobbe relasjonelt opp i mot elever og kollegaer.
  • Erfaring med Ungdoms-trinn
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

  • Lønn og arbeidsforhold etter tariff
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Et positivt arbeidsmiljø med hverdagskrydder året rundt

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknad kan sendes på mail til: Skolepost@steinkjer-montessori.no

For mer informasjon:
Ta kontakt med rektor Tone Solhaug Hagen 74 14 88 50