Ledig skoleplass 2020-2021

Ledige skoleplasser i 1. – 3. trinn

Steinkjer Montessoriskole kan ha inntil 125 elever i skoleåret 2020-2021. Etter inntaket er det fortsatt ledige skoleplasser i små-trinnet.

Litt informasjon om skolen:

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.

Elever ved Montessoriskoler lærer det samme som i en vanlig grunnskole, men måten elevene lærer på er litt annerledes.
Blant annet bruker vi mye konkretiseringsmateriell, og elevene jobber mer selvstendig. Vi har lite klasseromsundervisning i tradisjonell forstand,
og elevene har mulighet til bevegelse. En Montessorilærer tilrettelegger for og veileder elevene. De fleste lærerne hos oss har i tillegg til lærerutdanning, videreutdanning i Montessoripedagogikk.

På skolens hjemmesiden ligger en beskrivelse av de prinsippene som Montessoripedagogikken er basert på.

Steinkjer Montessoriskole kan ellers tilby:

  • Skolelunsj hver dag, varm mat en dag i uken
  • Leirskole i 6. – 7. trinn
  • Studietur i inn og utland for ungdomstrinn
  • Elevene har rett til skoleskyss etter gjeldende regler
  • Åpen skole fra kl 07.30 – 08.30 og kl 14.30 – 16.30 hver dag
  • Åpen skole er inkludert i foreldrebetalingen.

Skolepenger er kr 2150,- pr mnd i 10 måneder. Det gis 50% søskenmoderasjon.

Er du nysgjerrig?
Ta kontakt med rektor Tone Solhaug Hagen, tlf 74 14 88 50

Søknadsskjema elev

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.