Ledig stilling som rektor

Steinkjer Montessoriskole er lokalisert i Steinkjer sentrum, vakkert beliggende innerst i Beitstadfjorden. Skolen har startet sitt 15. driftsår, og har vokst seg til et av de største Montessori oppvekstsenter i landet, som drives etter Montessoripedagogikk. Skolen er godkjent for inntil 130 elever, og vi har ventelister for å få plass og stigende etterspørsel. Elevene er fordelt på 1.-10. trinn. Under samme tak ligger også Steinkjer Montessoribarnehage med 50 barn og 20 ansatte. Her har vi altså over 175 Montessoribarn fra 1-16 år! Skolen rekrutterer sine førsteklassinger i stor grad fra Montessoribarnehagen.

Personalet teller 27 kreative personligheter som alle bidrar til et godt og allsidig læringsmiljø for elevene, og et meningsfylt arbeidsmiljø for de ansatte. Begge kjønn er godt representert i arbeidsstokken. Personalets fagfelt og interesser favner om musikk, dans, teater, jakt, friluftsliv, kunst & håndverk, kosthold, vitenskap, hagebruk, jordbruk, biologi og dyrehold, blant annet. Ti av våre ansatte har Montessoriutdanning. Personalet er en entusiastisk gruppe som lett samler seg om felles mål.

Ledig stilling som rektor

100 % fast stilling.

Skolens fortrinn:

 • Godt utdannet personale
 • Styring av egen økonomi
 • Romslige lokaler
 • Store mengder montessorimateriell
 • Skolelunsj hver dag
 • Stor, ambisiøs teaterforestilling annet hvert år
 • Spenstig ekskursjonsplan

Vi ønsker oss en skole som tar vare på det positive vi har, og som samtidig tar mål av seg til å bli enda bedre. Til dette trenger vi en rektor som kan bidra på mange felt. Vi trenger organisatoren, mentoren, lederen, pedagogen og skolemennesket som vil være med på denne utviklingen. Har du humor, engasjement og er opptatt av få til en god skole? Da har du mye av det vi søker etter.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Godkjent lærerutdanning
 • Utdanning i ledelse
 • Erfaring fra ledelse i skolen
 • Montessoriutdanning
 • God evne til kommunikasjon med elever, foreldre, ansatte og skolestyret

Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning for tilsettingen.

Innhold i stillingen:
 • Økonomisk, administrativt og faglig ansvar for skolen
 • Personalansvar
 • Skolestyrets sekretær
 • Hovedansvar for at skolen følger mål og metoder i Montessorilæreplanen
Vi kan tilby.
 • Gode lønnsbetingelser etter avtale med skolestyret
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, og avtalefestet pensjonsavtale.

Søknad sendes med CV sendes til:

karin.widegren@steinkjer-montessori.no eller

Postadresse: Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer.

Henvendelser kan gjøres til rektor Karin Widegren, 466 21 356, eller styreleder Roar Svendsen 913 75 369.

Søknadsfrist: 20.09.19

 

God sommer!

 

Vi på Steinkjer Montessoriskole ønsker alle sammen en riktig God Sommer!

Mange tar seg tid til å lese en god bok i sommerferien. Vi anbefaler følgende bok: Montessori Madness, av Trevor Eissler.
Den handler om «en fars begrunnelse for å velge Montessoripedagogikk. Veldig motiverende og God lesing!! 🙂

Minner samtidig om at første skoledag er torsdag 15. august! 🙂

 

 

 

 

Egen ekskursjonsplan

Å dra ut på tur og ekskursjoner, er noe som gjør læring både spennende og variert. Steinkjer Montessoriskole følger en egen ekskursjonsplan for de ulike trinnene: Ekskursjonsplan for Steinkjer Montessoriskole. Skolen ligger sentralt i Steinkjer, og benytter seg i stor grad av sitt nærmiljø. Nærhet til kulturhus, bibliotek, fjorden, Egge museum og historiske områder som Egge-vammen, tilfører skolen viktige kvaliteter. I løpet av ungdomstrinnet får elevene en reise til Krakow, organisert av buss-selskapet Aktive Fredsreiser.

 

          

 

Innsamlingsaksjon – Mosambik

Elevene ved Steinkjer Montessoriskole er opptatte av klima.  Noen plukker søppel i fjæra, noen snakker om hva de gjør og noen av elevene på ungdomstrinn har streiket for klimaet. Klima engasjerer!  Til samme tid som det ble demonstrert for klima her på Steinkjer, ble Mosambik utsatt for en stor naturkatastrofe. Syklonen og uværet førte med seg mye nedbør, og mange døde. FNs bærekraftsmål nr.13 sier bl.a.: «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem» – og det gjorde vi. Før påske satte skolen i gang en aksjon for å hjelpe mennesker i Mosambik. Elevene har solgt kort som de har laget selv. I dag ble resultatet presentert for alle elevene på skolen; Kr 14 500  går uavkortet til Unicef, og til hjelp i Mosambik.

 

 

 

 

 

Søknad om skoleplass 2019/2020

Lær med konkretiseringsmateriell. Skolelunsj hver dag.
Stor teaterforestilling annen hvert år. Ekskursjoner i inn- og utland.

Steinkjer Montessoriskole tilbyr et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessori sine ideer om læring og utvikling.
Skolen har i år 123 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Det er i snitt 13 elever pr klassetrinn, og elevene går i aldersblandede klasser.

Elever ved Montessoriskoler lærer det samme som i en vanlig grunnskole, men måten elevene lærer på er litt annerledes.
Blant annet bruker vi mye konkretiseringsmateriell, og elevene jobber mer selvstendig. Vi har lite klasseromsundervisning i tradisjonell forstand,
og elevene har mulighet til bevegelse. En Montessorilærer tilrettelegger for og veileder elevene. De fleste lærerne hos oss har i tillegg til lærerutdanning,
videreutdanning i Montessoripedagogikk.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Kontaktlæreren har ansvar for 10-12 elever hver, slik at alle elever blir ivaretatt.
Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for opplæring.

På skolens hjemmesiden ligger en beskrivelse av de prinsippene som Montessoripedagogikken er basert på.

Steinkjer Montessoriskole kan ellers tilby:

 • Skolelunsj hver dag, varm mat en dag i uken
 • Leirskole i løpet av 5. – 7. trinn
 • Studietur i inn og utland for ungdomstrinn
 • Leksehjelp for 1. – 6. trinn i skoletiden
 • Elevene har rett til skoleskyss etter gjeldende regler
 • Åpen skole fra kl 07.30 – 08.30 og kl 14.30 – 16.30 hver dag
 • Åpen skole er inkludert i foreldrebetalingen.

Skolepenger er kr 2150,- pr mnd i 10 måneder (2018 sats). Det gis 50% søskenmoderasjon.

Er du nysgjerrig?
Ta kontakt med rektor Karin Widegren, tlf 46 62 13 56 / 74 14 88 50.

Søknadsfrist er : 01.11.2018.

Dersom det er flere søkere enn skolestyret har vedtatt å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne.  Se under fanen «opptak til skolen» på skolens hjemmeside.

Søknadsskjema

Send søknaden pr post til Steinkjer Montessoriskole, Seilmakergata 3, 7725 Steinkjer, eller på mail til skolepost@steinkjer-montessori.no
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss.

Olsenbanden Jr. på Cirkus


Steinkjer Montessoriskole satser stort på skoleforestilling. I år presenterer elevene Olsenbanden Jr. på Cirkus!

Forestillingen har premiere mandag 19. mars kl 19.00, på Dampsaga Kulturhus.

Med påfølgende forestillinger den 20. og 21. mars.

Kom og se mer enn hundre barn og unge i aksjon på scenen. Her blir det både teater, musikk, dans og sirkus!

Alt  i en klassisk og morsom historie om Egon, Benny og Kjell.

Billetter kan kjøpes på Dampsaga Kulturhus og på deres nettsider:

http://dampsaga.no/program-og-billetter/?t=olsenbanden-jr-pa-cirkus&s=j8qhi2

Løp og kjøp! Dette blir både helmaks og genialt!

 

Skolestart onsdag 16. august

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår, onsdag 16.august klokken 08:30.

Vi møtes ved scenen for høytidlig åpning av skoleåret.

Vel møtt!

Ledig stilling som lærling

Vi ønsker å gi ungdom muligheten til å ta utdanning innen barne- og ungdomsfaget, og tilbyr lærlingeplass fra skoleåret 2017/2018.

Steinkjer Montessoriskole har fra høsten 2017 ca. 125 elever fra 6 – 16 år og ca. 23 ansatte fordelt på ca. 20 årsverk.

Vi søker en lærling med glimt i øyet, en positiv arbeidsom person som liker å gi det lille ekstra. Arbeidsoppgavene er varierte, ingen dag er lik. Vi kan love mange spennende dager med mye variasjon. Vi er aktive sammen med barna både inne i klasserommene og ute på utflukter. Arbeidstid er 07.30 til 15.30 eller 08.00 – 16.00 Du må være selvstendig, utadvendt og ikke redd for å ta en utfordring på strak arm. Vi har det gøy på jobb og søker en til på laget vårt.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.
 • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i det enkelte barnet.
 • Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid.
 • Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
 • Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell.

 Kvalifikasjoner

 • VG1 Helse- og oppvekstfag.
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag eller tilsvarende.
 • Søkere med annen relevant skolegang og arbeidserfaring kan også komme i betraktning.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig på montessoripedagogikk
 • Engasjert, motivert og interessert i faget
 • Samarbeidsevne
 • Lite fravær
 • God fysisk og psykisk helse
 • Egnethet for yrket
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere
 • Deltakelse i personalmøter og teammøter
 • Spennende utfordringer og interessante oppgaver
 • Systematisk oppfølging i læretida
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Kontaktinfo: Rektor Karin Widegren 466 21 356

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Krav om politiattest

Skriftlig søknad med vedlegg sendes: Steinkjer Montessoriskole Seilmakergata 3 7725 Steinkjer eller til epost: karin.widegren@steinkjer-montessori.no

Søknadsfrist 4. august.

Skoletur til Krakow

Elevene ved Steinkjer Montessoriskole, får en skoletur til Krakow i løpet av ungdomstrinnet. Turen arrangeres hvert andre år.

I år ble det tur igjen. I vår reiste 14 elever fra 9. og 10. trinn, sammen med to lærere og noen foreldre, på en 5-dagers tur til Krakow.

Turen har gitt dem sterke inntrykk og store opplevelser, med bl.a besøk i Auschwitz-Birkenau og saltgruvene.

Så har elevene lært seg om Krakow by sin historie. Elevene fikk selv prøve seg som turistguider. To og to har de presentert litt om Krakows historie på en byvandring.

Det har også vært tid til besøk på sjokoladefabrikk og Hard-Rock Cafe.

 

         

 

 

Ny rektor

Steinkjer Montessoriskole ønsker Karin Widegren velkommen som ny rektor!

Karin kommer fra jobben som rådgiver for oppvekst og samfunn i Verran kommune

Hun er utdannet allmennlærer og har tatt tilleggsutdanning på flere områder. Hun har flere års erfaring som lærer og også rektor i Verran kommune.

Karin Widegren vil ha sin første arbeidsdag på Steinkjer Montessoriskole den 2. mai. Vi ser fram til å ta imot henne.