Barnehagens styre

Styreleder: Rune Susegg
Nestleder: Lillian Ertsås Perez
Styremedlem: Erland Kjesbu
Styremedlem, ansattes representant: Lene Hoseth Svendsen
Styremedlem, foreldrenes representant: Evelyn Rygh Husby
Sekretær: Trude Lien

FAU

Evelyn Rygh Husby, leder
Linn Mari Tidemann
Rebeccka Pauline Johnsen
Linda Engvold
Katrine Storli