Barnehagens styre

Styreleder: Dan-Erik Aggvin
Nestleder: Gunhild Landsem
Styremedlem: Erland Kjesbu
Styremedlem, ansattes representant: Camilla Bjerkan
Styremedlem, foreldrenes representant: Stine Moen Rørvik
Sekretær: Trude Lien

FAU

Kine Myrseth, leder

Stine Moen Rørvik
Lillian Ertsås Perez
Rebeccka Pauline Johnsen
Kirsten Lilleby
Katrine Storli