Barnehagens styre

Styreleder: Rune Susegg
Nestleder: Erland Kjesbu
Styremedlem: Lill-Ann Mellingen Hanssen
Styremedlem, ansattes representant: Linda Vang Aalberg
Styremedlem, foreldrenes representant: Linn Mari Thidemann
Sekretær: Trude Lien

FAU
Linn Mari Thidemann, leder
Gunhild Landsem

Jørgen Lie Solvang
Linda Engvold