Barnehage

Steinkjer Montessoribarnehage ble etablert i 2005 og er lokalisert i lokaler sammen med Steinkjer Montessoriskole sentralt i Steinkjer.

Barnehagen består av 3 avdelinger, Piccoli (1-2 år), Metrico (2-4 år) og Grandi (4-6 år). Det er til sammen 41 barn i barnehagen.

Barnehagen har tett samarbeid med skolen, spesielt med tanke på de eldste barna, slik at sammenhengen fra barnehage til skole blir best mulig.

Åpningstider
Steinkjer Montessoribarnehage har åpent fra kl 07.00 til kl 16.30 hver ukedag.

Et pedagogisk alternativ
Steinkjer Montessoribarnehage er et pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Montessoripedagogikken har en internasjonal orientering og er anerkjent verden over. Tillit til og respekt for andre mennesker og kulturer er grunnleggende for sameksistens.

Montessoripedagogikken har som mål at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo og kunne vokse ut fra egne forutsetninger. Et av prinsippene for personalet er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv, ved å legge vekt på utvikling og selvstendighet, selvkontroll, selvtillit og konsentrasjon. Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap, slik at de beholder entusiasmen til det å lære.

Lokaler / plassering
Barnehagen er samlokalisert med Steinkjer Montessoriskole i bygningene som kalles Bikuben. Bygningen ligger vakkert til ved Beitstadfjorden. Hver avdeling er inndelt med et stort fellesrom og kjøkken, i tillegg til to aktivitetsrom, garderobe og stellerom/toalett. Lokalene er nyoppussede med gode lysforhold, ventilasjon og gulvvarme. Alle rom og møbler er tilpasset barna i samsvar med Maria Montessoris tanker om det tilrettelagte miljø.

Det forberedte miljøet
Det fysiske miljøet er forberedt for barnas egen aktivitet. Det tiltrekkende konkretiserings-materiellet organiseres i åpne reoler i barnas høyde. Alt skal være tilgjengelig for barna, og dermed utvikle barnas selvstendighet. I tillegg legger vi vekt på praktiske hverdagsøvelser, der barna er med på det praktiske arbeidet i barnehagen.

Uteområdet
Uteområdet er planlagt for aktivitet og er et nærmiljø til glede for alle. Lekeplassen har godkjent lekeplassutstyr. I tillegg brukes barnehagens nærmiljø til turer.

Nærområdet
Barnehagen har nær beliggenhet til kulturhus, bibliotek og sentrum. I tillegg vil nærheten til fjorden, småbåthavna, Egge museum og historiske områder som Eggevammen tilføre barnehagen viktige kvaliteter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *